Jak rozwiązać nasze problemy?

O nas

 

Teatr Kurtyna Maciej Berniak, z siedzibą w Krakowie jest firmą w Polsce, która działa nieprzerwanie od momentu powstania (2000r). Jej obecna działalność skupia się przede wszystkim na realizacji przedstawień teatralnych oraz teatralno - profilaktycznych, które w głównej mierze, od 2012r, polega na scenariuszach autorstwa Eweliny Zaniewskiej. Całokształt działań scenicznych, teatralno - profilaktycznych i dotyczących realizacji bieżących programów profilaktycznych, organizowanych na terenie całej Polski jest więc oparty o pełen profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie.

Oferta programowa Teatru Kurtyna jest stale poszerzana względem bardzo różnych potrzeb i bieżących oczekiwań odbiorców. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się spektakle połączone z prelekcjami tematycznymi. Taka forma działań profilaktycznych jest adresowana zwłaszcza do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i młodzieży ponadgimnazjalnej, a także rodziców i opiekunów.Inne formy aktywności profilaktycznej dedykowane są zarówno dzieciom, młodzieży jak i widzom dorosłym. Są to m.in. warsztaty o szerokim wachlarzu zagadnień z zakresu profilaktyki przemocy (w tym klasyfikacja jej rodzajów), profilaktyki uzależnień i współuzależnień, profilaktyki prozdrowotnej .

Oprócz tego, prowadzone są również przez Macieja Berniaka -  wykłady i szkolenia dla osób dorosłych, w tym kadr. 

 

Przyjeżdzają tylko osoby posiadające wykształcenie kierunkowe i mające udokumentowaną specjalizację profilaktyczną (warsztaty, zajęcia terapeutyczne, etc.) 
   

 

 


 


TEATR KURTYNA
ul. Kordiana 60
30-653 Kraków

Tel.: 012/359-30-59
         012/650-15-00
         012/658-61-00
lub
 784-070-501
email: teatrkurtyna@interia.pl
email: kontakt@kurtyna.krakow.pl