DZIECI PRZEDSZKOLNE I KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

AKTUALNY REPERTUAR 2019. Premiery: "GADAJĄCA NIESPODZIANKA"

UWAGA: Istnieje możliwość realizacji spektaklu profilaktycznego spoza bieżącego repertuaru, tematycznie odnoszącego się do Państwa aktualnego zapotrzebowania. Szczegóły realizacji prosimy uzgadniać bezpośrednio z impresariatem teatru Kurtyna.

 

Bajki teatralne i profilaktyczno - edukacyjne dla dzieci przedszkolnych

oraz uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej

 

 

„GADAJĄCA NIESPODZIANKA” – NOWE!

Bajka. I-III Szkoła Podstawowa

 

Jacuś to piekielnie niesforny i krnąbrny chłopiec, wypełniający każdy dzień młodego życia niegrzecznymi wybrykami i brakiem poszanowania dla rad swoich opiekunów. Nie znosi zdrowego jedzenia, sprzątania po sobie, mycia zębów i bardzo denerwuje go  to, że starsi ludzie nie potrafią tak szybko biegać jak on i że trzeba ich słuchać, pomagać im i być grzecznym. Ale najbardziej złoszczą Jacusia ludzie, którzy nie zwracają na niego uwagi i mają odwagę nie podziwiać jego zdolności do złego zachowywania się. Dlatego Jacuś ma coraz mniej kolegów i koleżanek, coraz więcej złych postępków na sumieniu, i coraz częściej czuje się samotny. To wszystko zmienia się, gdy odwiedzają  go kolejno tajemniczy goście, Czarna i Biała Królowa. Od pierwszej otrzymuje niebezpieczne zadanie do wykonania i kłopotliwy, Gadający Prezent, druga pomaga mu zrealizować trudną dla niegrzecznego i samolubnego chłopca misję. Jacuś musi zrobić wszystko, by wypełniony jego własnymi złymi postępkami Prezent nie przepełnił się po brzegi, wybuchając złością i strapieniem, pozostawiając chłopca samotnym i zrozpaczonym. Zmagając się ze swoimi słabościami i odzyskując wiarę w potęgę dobra i siłę mądrości, Jacuś, wspomagany radami publiczności, zwycięsko wychodzi z tej trudnej próby.

„Gadający Prezent” to urocza, bajkowa przypowieść, pełna zaskakujących, dynamicznych zwrotów akcji scenicznej, wypełniona skrzącym się humorem dialogów. Piosenki, interakcja działań scenicznych z publicznością, kostiumy, rekwizyty i staranna oprawa muzyczna to dodatkowe, teatralne atuty tego przedstawienia.

 

 

Treści wychowawczo- profilaktyczne:

- kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki/ dbałość o zdrowie własne i innych, kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia

- kształtowanie sfery emocjonalnej i psychicznej dziecka w oparciu o poszanowanie autorytetów,

- eliminacja języka i zachowań agresywnych w komunikacji  z rówieśnikami i opiekunami

- podkreślenie możliwości dokonywania wyborów między dobrem i złem

- nauka szacunku dla osób starszych, ukazanie sposobów do realizacji wsparcia i pomocy takich osób

Scenariusz oryginalny i całościowe przygotowanie do realizacji programu teatralnego o charakterze wychowawczo - profilaktycznym - Ewelina Zaniewska

 

 

„JESTEM KRÓLEM ZAMKU”

- bajka dla dzieci przedszkolnych i dzieci klas I-III, objętych edukacją wczesnoszkolną

OPIS BAJKI

W mlekiem i miodem płynącym królestwie władzę przejmuje kolejny następca tronu, książę Lucjusz. Uradowani poddani czekają na pierwsze słowa nowego władcy, wierząc, że pod jego panowaniem zaznają czasu szczęścia, radości i obfitości. Niestety, czekają na próżno. Młody król, przerażony swoją nową rolą, jakże inną od bycia niesfornym i beztroskim pacholęciem, postanawia uciec jak najdalej od swojego zamku, w którym miejsce zabawek zajęły nagle sprawy tak ważne, jak mądrość, odpowiedzialność, sztuka rozwiązywania problemów i szacunek dla innych. Zabiera ze sobą tylko koronę, berło i tajemniczy prezent, który podrzuca mu królewska służąca, Kasia. Jednak te atrybuty władzy królewskiej nie pomagają Lucjuszowi nazwać szczęśliwą pierwszą z wielu przygód, które spotykają go w gęstych lasach, otaczających zamek. Zła wiedźma Hildegarda, nie lękając się korony i berła, za nic mając królewski majestat, zabiera Luckowi tajemniczy prezent. To opasła księga opatrzona tytułem „Jak nie być złym królem”. Bezradnego i zagubionego króla odnajduje Kasia i ofiarując mu w darze swoją mądrość, wytrwałość, stanowczość, pracowitość i fantazję wskazuje Lucjuszowi drogę do poznania tego, co czyni każdego człowieka królem swojego zamku. I tak oto król Lucjan, otoczony aurą zwycięstw i przygód, związanych głównie z pokonywaniem własnych słabości, powraca, by ofiarować poddanych pewność, że ich król zamiast wymachiwać berłem i trząść groźnie koroną, będzie doskonalił się w trudnej sztuce używania mądrej głowy i współczującego serca. W nagrodę zaś młody władca zdobędzie serce Kasi, które melodią miłości będzie mu zawsze śpiewać słowa tajemniczej księgi: „Dla mnie dobry król, to taki, który: słucha cierpliwie tego, co inni mają do powiedzenia, pomaga rozwiązywać zmartwienia i problemy innych, rozmawia ze swoimi poddanymi i na nich nie krzyczy, nie ucieka przed ludźmi, stara się swoim postępowaniem dać dobry przykład”.

„Jestem królem zamku” to utrzymany w konwencji baśni teatralnej spektakl, łączący w swojej dramatycznej strukturze elementy fantastyki, humoru i tradycyjnej przypowieści- moralitetu, niosącej głębokie przesłanie. Zaskakująca, skrząca się figlarnym dowcipem akcja spektaklu, ubogacona interakcją z widzem, piosenkami i staranną oprawą plastyczno-choreograficzną gwarantuje wciągnięcie młodego widza do mądrej i zabawnej, zbudowanej na fundamencie teatru, rozmowy o rzeczach ważnych i uniwersalnych.

Treści wychowawczo-profilaktyczne:

Edukacja zdrowotna- kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki/ dbałość o zdrowie własne i innych, kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia

Relacje – kształtowanie postaw społecznych- rozwijanie: umiejętności komunikacyjnych/ formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń/ kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł / umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej/ sprawiedliwe i uczciwe oceniania zachowania własnego i innych ludzi/rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym/ umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów

Kulturawartości, normy, wzory zachowań- dbałość o język i kulturę wypowiadania się/ odróżniania dobra od zła/ wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą/ postawa szacunku dla ludzi, niezależnie od statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego, zapobieganie dyskryminacji/ podejmowanie aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej w kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia/ radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych/ wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji/ kształtowanie poczucia własnej wartości, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności, branie odpowiedzialności za swoje decyzje i działania

 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych- podstawowe zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych


Scenariusz oryginalny i całościowe przygotowanie do realizacji programu teatralnego o charakterze wychowawczo - profilaktycznym - Ewelina Zaniewska

 

„ JESTEM PRZYJACIELEM LUDZI”

- bajka dla dzieci przedszkolnych i dzieci klas I-III, objętych edukacją wczesnoszkolną

OPIS BAJKI

Nagła przerwa w dostawie prądu jest dla kilkuletniego Antka niemiłym zaskoczeniem.  Okazuje się, że kiedy ekrany telewizora i komputera przestają żyć swoim barwnym życiem, to i życie chłopca traci sens. Pozostaje grzecznie, ale bardzo niechętnie zająć się porządkami w swoim pokoju, odrobieniem zaległych lekcji, i tymi wszystkimi rzeczami, o które proszą rodzice, a na które nigdy nie ma czasu. Nagle w rękach Antoniego pojawia się przekładany z kąta w kąt prezent od babci, który niestety nie jest nową grą wideo. To tylko zwykła książka, Ilustrowany Atlas Świata. I kiedy znudzony chłopiec po raz pierwszy leniwie postanawia zerknąć na pierwszą stronę pod okładką, nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie postawił milowy krok w podróży, której celem jest poznanie siebie i swojego miejsca w świecie. Za sprawą fenomenu teatru wyobraźnia chłopca poprowadzi jego i widzów drogą poznania różnorodności ludzi, ich spraw, radości, trosk i marzeń. A kluczem do ich zrozumienia będą niezwykłe, sceniczne spotkania Antoniego z przedstawicielami innych ras i kultur. Czy Eskimos tylko udaje radość i pogodę, rozświetlając swym uśmiechem pustkę ogromnych białych przestrzeni Grenlandii, w której przyszło mu żyć mimo nieludzkiego mrozu, jaskrawego słońca i przyrody, która jak nigdzie na świecie broni swoich skarbów? Co powiedziałby tata małego mieszkańca Afryki, gdyby codziennie mógł napełnić wannę wodą dla swojego syna? Jak sobie radzą z zanieczyszczeniem powietrza mieszkańcy Chin, kiedy wietrzą mieszkanie? Dlaczego kolor skóry oraz język, którym posługują się inni ludzie nie mają żadnego znaczenia na zawieranie przyjaźni? Po skończonej lekturze niezwykli znajomi Antoniego znikają z jego pokoju. Jednak nie znika ze sceny i widowni ta wyjątkowa atmosfera, pozwalająca zrozumieć, że postawa otwartości i akceptacji, woli porozumienia oraz ciekawości dotyczącej poznawania różnic pozwala zrozumieć człowiekowi, kim jest i jakie przed nim, jako gospodarzem świata, stoją wyzwania i obowiązki.

„Jestem przyjacielem ludzi” to wartkie i dynamiczne przedstawienie Teatru Kurtyna, pełne zaskakujących zwrotów komediowej akcji, zrealizowane z wykorzystaniem bogatej palety scenicznych środków: muzyki, piosenek, rekwizytów i masek.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne spektaklu / w oparciu o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r./:

·         Bezpieczeństwo/profilaktyka zachowań ryzykownych/: podstawowe zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych, kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy, kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

·         Zdrowie /edukacja zdrowotna/: podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych, umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia; zasady zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej; postawa odpowiedzialności za własne zdrowie; umiejętność podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; umiejętność analizy zjawisk przyrodniczych, wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

·         Relacje/ kształtowanie postaw społecznych/: kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, empatia, sprawiedliwa ocena siebie i innych, szacunek dla norm i zasad, pomoc słabszym

·         Kultura/wartości, normy, wzory zachowań/:kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji; umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji


Scenariusz oryginalny i całościowe przygotowanie do realizacji programu teatralnego o charakterze wychowawczo - profilaktycznym - Ewelina Zaniewska

 

 

 

Powrót

Jak rozwiązać nasze problemy?

O nas

 

Teatr Kurtyna Maciej Berniak, z siedzibą w Krakowie jest firmą w Polsce, która działa nieprzerwanie od momentu powstania (2000r). Jej obecna działalność skupia się przede wszystkim na realizacji przedstawień teatralnych oraz teatralno - profilaktycznych, które w głównej mierze, od 2012r, polega na scenariuszach autorstwa Eweliny Zaniewskiej. Całokształt działań scenicznych, teatralno - profilaktycznych i dotyczących realizacji bieżących programów profilaktycznych, organizowanych na terenie całej Polski jest więc oparty o pełen profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie.

Oferta programowa Teatru Kurtyna jest stale poszerzana względem bardzo różnych potrzeb i bieżących oczekiwań odbiorców. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się spektakle połączone z prelekcjami tematycznymi. Taka forma działań profilaktycznych jest adresowana zwłaszcza do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i młodzieży ponadgimnazjalnej, a także rodziców i opiekunów.Inne formy aktywności profilaktycznej dedykowane są zarówno dzieciom, młodzieży jak i widzom dorosłym. Są to m.in. warsztaty o szerokim wachlarzu zagadnień z zakresu profilaktyki przemocy (w tym klasyfikacja jej rodzajów), profilaktyki uzależnień i współuzależnień, profilaktyki prozdrowotnej .

Oprócz tego, prowadzone są również przez Macieja Berniaka -  wykłady i szkolenia dla osób dorosłych, w tym kadr. 

 

Przyjeżdzają tylko osoby posiadające wykształcenie kierunkowe i mające udokumentowaną specjalizację profilaktyczną (warsztaty, zajęcia terapeutyczne, etc.) 
   

 

 


 


TEATR KURTYNA
ul. Kordiana 60
30-653 Kraków

Tel.: 012/359-30-59
         012/650-15-00
         012/658-61-00
lub
 784-070-501
email: teatrkurtyna@interia.pl
email: kontakt@kurtyna.krakow.pl